top of page

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

Deze privacyverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en diensten van Florganise. Florganise zal jouw persoonsgegevens op een veilige en zorgvuldige manier verwerken en gebruiken, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze verklaring omschrijft Florganise welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en hoe Florganise vervolgens met deze gegevens omgaat. Voor vragen over je privacy kun je contact opnemen met hello@florentinezuure.nl.

 

Voor alle aanvullende informatie over bescherming van persoonsgegevens kan je terecht op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


 

1.     Toepassing 

Florganise is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Florganise is gevestigd te (1223 AN) Hilversum aan de Siriusstraat 30 en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74189468. 


 

2.    Welke persoonsgegevens verwerkt Florganise? 

Hieronder kan je een overzicht vinden van de persoonsgegevens die Florganise verwerkt, met welk doel Florganise deze gegevens verwerkt en wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken.

 

Communicatie 

Indien je contact opneemt met Florganise worden de volgende gegevens verwerkt:  

 

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);

 • Voor- en achternaam; 

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer (indien van toepassing).


Florganise verwerkt deze gegevens om jou zo goed mogelijk te kunnen helpen bij het beantwoorden van je vraag. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. 

 

Dienstverlening Florganise

Wanneer je gebruik maakt van de dienstverlening van Florganise worden de volgende gegevens verwerkt: 

 

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);

 • Voor- en achternaam; 

 • Adresgegevens; 

 • E-mailadres; 

 • Telefoonnummer;

 • Geboortedatum (indien van toepassing en met uitdrukkelijke toestemming); 


Zonder deze gegevens kan Florganise haar dienstverlening niet uitoefenen. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst. 

 

Facturatie en financiële administratie

Voor het verwerken van facturen ten behoeve van de Belastingdienst verwerkt Florganise de volgende gegevens: 

 

 • Bedrijfsnaam (indien van toepassing);

 • Voor- en achternaam;

 • Factuuradres;

 • Factuurdatum;

 • Factuurnummer; 

 • Openstaand saldo; 

 • Betaalgegevens. 

 

Zonder bovenstaande gegevens kan Florganise jouw betaling niet verwerken. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst en op grond van een wettelijke verplichting van de Belastingdienst.

 

Afhandeling klachten 

Indien je een klacht hebt over de dienstverlening van Florganise, verwerkt Florganise de volgende persoonsgegevens: 

 

 • Voor- en achternaam;

 • E-mailadres;

 • Telefoonnummer (indien van toepassing).

 

Deze gegevens verwerkt Florganise om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen gedurende de overeenkomst. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de uitvoering van de overeenkomst.

 

Nieuwsbrieven en e-mails

Indien je wenst nieuwsbrieven en/of e-mails van Florganise te ontvangen, worden de volgende gegevens verwerkt: 

 

 • Voor- en achternaam; 

 • E-mailadres.

 

Florganise verwerkt deze gegevens omdat je deze zelf actief verstrekt aan Florganise door de aanmelding voor de nieuwsbrieven in te vullen. Deze gegevens worden verwerkt uit hoofde van de overeenkomst. 

 

Recensies

Om het mogelijk te maken om een recensie te plaatsen over de dienstverlening van Florganise, worden de volgende gegevens verwerkt:  

 • Voornaam;

 • Achternaam (indien van toepassing); 

 • Foto (indien van toepassing en met jouw uitdrukkelijke toestemming);

 • IP-adres.

Deze gegevens worden verwerkt omdat je deze zelf actief verstrekt aan Florganise. Recensies kunnen op de website of social media van Florganise worden geplaatst uit commercieel belang. 


 

3.    Leeftijd

Florganise heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Florganise kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Florganise raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens van kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Florganise zonder toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van een minderjarige, dan kan je contact opnemen met Florganise via hello@florentinezuure.nl. Florganise zal deze gegevens dan verwijderen. 


 

4.     Hoe verkrijgt Florganise jouw persoonsgegevens? 

Florganise verkrijgt jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf actief aan Florganise verstrekt in een (kennismakings)gesprek, via e-mail, sociale media, of via het contactformulier op de website en/of omdat je toestemming geeft voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. 


 

5.     Hoe lang bewaart Florganise persoonsgegevens? 

Florganise zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Florganise zal persoonsgegevens langer bewaren indien Florganise dit verplicht is op grond van dwingende wet- en regelgeving. 

Florganise zal jouw persoonsgegevens met betrekking tot e-maillijsten na 1 jaar verwijderen. Indien je wenst geen nieuwsbrieven of e-mails van Florganise meer te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven. Je gegevens worden dan direct verwijderd. 

Florganise zal overige persoonsgegevens verwijderen na 7 jaar na het einde van de overeenkomst. Florganise is volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst gehouden gegevens over facturatie en financiële administratie 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal Florganise de persoonsgegevens verwijderen en/of anonimiseren. Recensies worden verwijderd nadat Florganise een verzoek tot verwijdering heeft ontvangen. 


 

6.     Persoonsgegevens delen aan derden

Florganise zal jouw persoonsgegevens niet verstrekken aan derden, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen, of indien dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Deze derden zijn tot geheimhouding verplicht op grond van een verwerkersovereenkomst en/of een wettelijke verplichting. 

Op grond van dwingende bepalingen in wet- en regelgeving kan Florganise gehouden zijn tot het delen van jouw persoonsgegevens met derden. Met bedrijven die je persoonsgegevens verwerken in opdracht van Florganise, zal Florganise (indien nodig) met deze bedrijven een verwerkersovereenkomst afsluiten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens. Florganise blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Florganise verkoopt jouw persoonsgegevens nooit door aan derden.

 

Je gegevens worden gedeeld met de volgende derden:

 • Mailblue; 

 • ActiveCampaign; 

 • Mollie;

 • Moneybird;

 • Telefoondiensten.

   

7.    Jouw rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft jou de volgende rechten: 

Inzage
Je kan te allen tijde een verzoek indienen om jouw persoonsgegevens in te zien.

Wijziging
Als je op basis van inzage jouw persoonsgegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kan je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar in te dienen bij Florganise tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevensoverdracht
Wanneer je jouw gegevens bij een andere aanbieder wilt onder brengen, zal Florganise je gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door de gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking
Wanneer Florganise persoonsgegevens verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor het leveren van informatie en diensten.

Klachtrecht
Je hebt de mogelijkheid een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Om gebruik te maken van je rechten kan je jouw verzoek sturen naar hello@florentinezuure.nl. Een verzoek wordt zo snel mogelijk beoordeeld, en uiterlijk binnen 30 dagen. Indien Florganise niet aan jouw verzoek kan voldoen, wordt de reden van afwijzing altijd vermeld. Florganise is gerechtigd je identiteit te verifiëren wanneer je een dergelijk verzoek indient. 


 

8.    Geautomatiseerde besluitvorming 

De persoonsgegevens waar Florganise mee werkt, worden altijd door een persoon verwerkt. Florganise neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of computersystemen.


 

9.    Beveiliging 

Florganise neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als je toch het idee hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Florganise via hello@florentinezuure.nl.


 

10.    Links

Op de website van Florganise kunnen links naar andere websites staan. Florganise is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Florganise adviseert je dan ook om altijd de privacyverklaring van de betreffende website te lezen.


 

11.    Cookies

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. 

Florganise gebruikt de volgende cookies: 

 

Technische/functionele cookies (noodzakelijke cookies)

Technische cookies zijn noodzakelijk voor de technische verwerking van de website en zorgen ervoor dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en gebruikersvoorkeuren blijven. Door het plaatsen van functionele cookies zorgt Florganise dat de website gemakkelijk te bezoeken is. Deze cookies mogen worden geplaatst zonder jouw toestemming. 

 

Analytische cookies

Om inzicht te krijgen in het bezoekersaantal op de website van Florganise, wordt gebruik gemaakt van Analytische cookies. De gegevens die Florganise hiermee verzameld zijn geanonimiseerd. Florganise heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. 

 

Marketing/tracking cookies 

Marketing- en tracking cookies zijn cookies of enige andere vorm van lokale opslag, die worden gebruikt om gebruikersprofielen te maken om advertenties weer te geven of om de gebruiker te volgen voor vergelijkbare marketingdoeleinden. 

 

Social media buttons

Op de website van Florganise zijn sociale media buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die aangeleverd worden door Instagram zelf. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De social media buttons kunnen ook bepaalde gegevens opslaan en verwerken, zodat aan jou gepersonaliseerde advertenties getoond kunnen worden. Florganise heeft daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van deze partijen door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te weten wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. 


 

12.    Geplaatste cookies

 


 

Noodzakelijke cookies

wc_cart_hash_# (Permanent) -  Doel wordt onderzocht

wc_fragments_# (Sessie) - Doel wordt onderzocht

ac_enable_tracking (29 dagen) - Om voorkeuren voor cookietoestemming op te slaan

 

Analytische cookies 

_ga (2 jaar) - Bewaren van unieke gebruikers ID 

_gat_gtag_UA_* (1 minuut) - Om een unieke gebruikers ID op te slaan

_gat (1 minuut ) - Om verzoeken van bots te lezen en te filteren

_gid (1 dag)  Bijhouden en volgen van paginaweergave

 

Marketing cookies

_fbp (3 maanden) - Om relevante advertenties te tonen

fr (3 maanden) - Om relevante advertenties te tonen

sb (2 jaar) - Om browsergegevens op te slaan

datr (2 jaar) - Om fraude te voorkomen 

tr (Sessie) - Om relevante advertenties te tonen

 

Diversen 

Prism_* (29 dagen) - Doel wordt onderzocht

Toestemming

Je kan via je browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Ook kan je aangeven dat bepaalde cookies niet meer geplaatst mogen worden. Maar let wel op: zonder cookies werkt de website mogelijk minder goed.


13.    Wijziging privacyverklaring 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2023. Florganise behoudt te allen tijde het recht deze privacyverklaring te wijzigen. Op de website van Florganise vind je altijd de meest recente versie. Indien een gewijzigde privacyverklaring gevolgen heeft voor de wijze waarop Florganise jouw persoonsgegevens verwe

bottom of page